Aktualności wypełniacz nad modułem

a

02 maj 2023

Szanse i wyzwania w leczeniu astmy

Z okazji Światowego Dnia Astmy publikujemy zapis rozmowy z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP, alergologiem z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego PIB w Warszawie. Jakie objawy mogą zwiastować astmę?Typowymi objawami astmy…
29 kwiecień 2023

Światowy Dzień Astmy

Światowy Dzień Astmy (World Asthma Day - WAD) jest obchodzony co roku w pierwszy wtorek maja. W 2023r. jest nim 2 maja.Od 30 lat organizatorem obchodów jest organizacja pn. Global Initiative for Asthma (GINA). Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem "Asthma care for All"Z perspektywy globalnej zachorowalności i śmiertelności związana…
30 marzec 2023

I Kongres Immunologii SANOFI

W imieniu Organizatorów oraz przewodniczących kongresu - prof. Kariny Jahnz-Różyk, prof. Joanny Narbutt i prof. Macieja Kupczyka - zapraszamy na I Kongres Immunologii, który odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia w Warszawie. Jest to wyjątkowa szansa na aktualizację wiedzy o najnowszych wytycznych dot. skutecznej diagnostyki i leczenia…
15 luty 2023

Forum Organizacji Pacjentów

W dniach 8-9.02.2023 miało miejsce XVII Forum Organizacji Pacjentów. Rokrocznie w Forum biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz ponad 150 organizacji pacjenckich. Pacjentów chorych na astmę alergie i POCHP reprezentował Piotr Dąbrowiecki z naszej Federacji. Podczas swojego wystąpienia miał szanse przedłożyć podstawowe…
15 Listopad 2022

Płuca na całe życie

Światowy Dzień POChP - 16 listopada 2022 - jest organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Organizacja stawia sobie za cel podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą i omawianie sposobów zmniejszenia obciążenia związanego z…
06 czerwiec 2022

Jaką mamy świadomość astmy?

Odpowiedź brzmi: NIEWIELKĄ, jak pokazują wyniki raportu z kompleksowego badania różnych aspektów astmy, jej przyczyn, strategii leczenia i życia z astmą, a także postrzegania społecznego tej choroby. Astma jest "niedodiagnozowana", bagatelizowana społecznie i ...jednocześnie dobrze leczona. Obecnie na całym świecie choruje ponad 330 milionów osób, a Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje,…
31 maj 2022

Rzucamy palenie

Od 30 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku obchodzimy go 17 listopada. Data ta motywuje nas do ponowienia starań, aby zwrócić się ponownie z APELEM o wprowadzenie koniecznych systemowych, w tym fiskalnych, aby ograniczyć palenie tytoniu w Polsce. Zgodnie z deklaracjami zamieszczonymi…
28 kwiecień 2022

Rada Organizacji Pacjentów

Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki w pierwszym składzie Rady Organizacji Pacjentów powołanej przez Ministra Zdrowia. Zadaniem Rady będzie konsultacja aktów legislacyjnych uwzględniając perspektywę pacjenta. To pierwsze tego typu oficjalnie powołane przez Ministra gremium składające się z reprezentantów organizacji pacjentów. - To historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było…
28 kwiecień 2022

Як уникнути загострення астми

Jak można uniknąć zaostrzenia astmy? Astma oskrzelowa jest często występującą chorobą układu oddechowego. Podstawowe objawy astmy to kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności i ucisku w klatce piersiowej. W trakcie zaostrzenia astmy dochodzi do nasilenia objawów choroby a dominującym objawem staje się duszność i trudności w oddychaniu. W ciężkim zaostrzeniu może…
18 marzec 2022

Ratować czy czekać?

Jak powinien postąpić nauczyciel w przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy u dziecka? Jak dotąd nie ma regulacji prawnej jasno odpowiadającej na pytanie: Jak powinien zachować się pracownik szkoły czy przedszkola w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka, znajdującego się na terenie placówki oświatowej? Temat jest złożony…
12 luty 2022

Forum Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, w dniach 10-11.02.2022 odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów. Forum stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku dla pracowników służby zdrowia i przekazania opinii z perspektywy pacjentów, ale przede wszystkich stwarza możliwość wymiany doświadczeń i inicjowania rozwiązań systemowych wpływających na poprawę opieki nad pacjentem. Podczas tzw.…
10 październik 2021

Razem możemy więcej...

10/11/2021: Miło nam poinformować że Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest wspólną inicjatywą przedstawicieli środowisk klinicystów, pacjentów oraz ekspertów zdrowia publicznego. Celem działań Koalicji jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. „Astma oskrzelowa…
29 sierpień 2021

#TaketheActiveOption

Aktywności fizyczna jest "lekiem" dla każdego, niezależnie od wieku czy zaawansowania choroby. Myślenie o leczeniu w sposób kompleksowy i "włączenie opcji aktywnej" w swoim życiu, a także na planie leczenia jest szczególnie ważne dla chorych po przebytej infekcji sars-cov-2 i Covid-19. Wielu chorych odczuwa duszności i przewlekłą męczliwość, co na…
28 sierpień 2021

Spirometria dla warszawiaków

30 sierpnia ruszają zapisy dla warszawiaków na bezpłatne badania spirometryczne. Tym razem do zbadania stanu płuc zachęca innogy Polska. Badania profilaktyczne to finał akcji prowadzonej w ramach oferty Warszawska Eko Energia. Akcja sfinansowana zostanie z środków Fundacji innogy w Polsce oraz z promocji „Wspieramy warszawskie powietrze”, będącej częścią oferty Warszawska…

Як уникнути загострення астми

Jak można uniknąć zaostrzenia astmy?

Astma oskrzelowa jest często występującą chorobą  układu oddechowego. Podstawowe objawy astmy to kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności i ucisku w klatce piersiowej. W trakcie zaostrzenia astmy dochodzi do nasilenia objawów choroby a dominującym objawem staje się duszność i trudności w oddychaniu.  W ciężkim zaostrzeniu może ona  utrudniać mówienie. Podczas zaostrzenia dochodzi do zmniejszenia wartości maksymalnego wydechu PEF do mniej niż 80% wartości najlepszej  dla chorego. W ciężkim zaostrzeniu PEF spada poniżej 60%.

Co robić w razie zaostrzenia astmy?

Przyjmij doraźnie 2– 6 wdechów szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela za pomocą inhalatora. Zwykle stosuje się  lek rozszerzający oskrzela wraz ze sterydem wziewnym (budesonid, fluticason). Jeżeli lek jest w formie inhalatora ciśnieniowego  i masz komorę inhalacyjną (spejser), użyj jej podczas przyjmowania leku. Staraj się stosować lek zgodnie z zasadami prawidłowej aerozoloterapii.

 

Co robić w razie zaostrzenia astmy?

Przyjmij doraźnie 2– 6 wdechów szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela za pomocą inhalatora. Zwykle stosuje się  lek rozszerzający oskrzela wraz ze sterydem wziewnym (budesonid, fluticason). Jeżeli lek jest w formie inhalatora ciśnieniowego  i masz komorę inhalacyjną (spejser), użyj jej podczas przyjmowania leku. Staraj się stosować lek zgodnie z zasadami prawidłowej aerozoloterapii.

  1. Wyposażenia chorego umożliwiającego prawidłowe leczenie zaostrzeń astmy:

- szybko działający lek rozszerzający oskrzela

-sterydy wziewne lub leki łączone (steryd plus b-mimetyk)

-komora inhalacyjna ułatwiająca podanie leku

-aparat do pomiaru PEF

  1. Pisemny plan postępowania w astmie:

schemat przewlekłego leczenia, obowiązujący do kolejnej wizyty kontrolnej, przygotowany przez lekarza prowadzącego,

- leki przyjmowane codziennie

- leki przyjmowane w sytuacji szczególnej (przed wysiłkiem fizycznym, w razie pojawienia się objawów, w trakcie incydentu duszności)

  1. Postępowania w nasilonej duszności (wypełnia lekarz):

W przypadku nagłego wystąpienia duszności „ataku astmy”

- zastosuj szybko działający lek rozszerzający oskrzela    2 dawki co 15 minut jeśli po 6 dawkach nadal odczuwasz duszności  zażyj steryd doustny (0,5 mg/km m.c)  i kontynuuj przyjmowanie leków wziewnych oraz wezwij pogotowie ratunkowe (telefon 999 lub 112)

Jeżeli inhalacja leku spowodowała ustąpienie dolegliwości, PEF wynosi co najmniej 80% wartości maksymalnej, a duszność nie nawraca przez kilka godzin, najczęściej dodatkowe działanie  nie jest potrzebne.  Wspomnij o „ataku astmy” swojemu lekarzowi przy następnej wizycie kontrolnej.

Jeżeli inhalacje  nie przyniosły istotnej poprawy, zastosuj dodatkowe leczenie przewidziane w Twoim planie postępowania, zgłoś się do lekarza albo wezwij pogotowie.

Як уникнути загострення астми?

Бронхіальна астма є поширеним захворюванням органів дихання. Основними симптомами астми є кашель, хрипи, відчуття задишки та стиснення в грудях. Під час загострення БА симптоми захворювання посилюються, домінуючим симптомом стають задишка та утруднене дихання. При сильному загостренні може бути важко говорити. Під час загострення значення PEF знижується до менш ніж 80% найкращого значення для пацієнта. При тяжкому загостренні PEF падає нижче 60%.

Що робити при загостренні астми?

За потреби зробіть 2-6 затяжок швидкодіючого бронходилататора, використовуючи інгалятор. Звичайний бронходилататор використовується разом з інгаляційними стероїдами (будесонід, флутикасон). Якщо ваш препарат є інгалятором під тиском і у вас є спейсер, використовуйте його під час прийому ліків. Намагайтеся застосовувати препарат відповідно до принципів правильної аерозолотерапії.

 

Що робити при загостренні астми?

За потреби зробіть 2-6 затяжок швидкодіючого бронходилататора, використовуючи інгалятор. Звичайний бронходилататор використовується разом з інгаляційними стероїдами (будесонід, флутикасон). Якщо ваш препарат є інгалятором під тиском і у вас є спейсер, використовуйте його під час прийому ліків. Намагайтеся застосовувати препарат відповідно до принципів правильної аерозолотерапії.

  1. Обладнання пацієнта, що дозволяє правильно лікувати загострення астми:

- швидкодіючий бронходилататор

- інгаляційні стероїди або комбіновані препарати (стероїд плюс бета-агоніст)

- інгаляційна камера, що полегшує введення препарату

- прилад для вимірювання PEF

  1. Письмовий план лікування астми:

схема хронічного лікування, що діє до наступного огляду, складена лікуючим лікарем,

- ліки, які приймаються щодня

- ліки, що приймаються в особливих ситуаціях (перед тренуванням, у разі появи симптомів, під час епізоду задишки)

  1. Лікування тяжкої задишки (завершується лікарем):

Якщо ви раптом відчуваєте задишку від «нападу астми»

- приймайте швидкодіючий бронходилататор 2 дози кожні 15 хвилин, якщо після 6 прийомів ви все ще відчуваєте задишку, прийміть пероральний стероїд (0,5 мг/км с) і продовжуйте інгаляцію ліків та викликайте швидку допомогу (телефон 999 або 112)

Якщо при вдиханні препарату симптоми зникли, PEF становить щонайменше 80% від максимального значення, а задишка не повторюється протягом кількох годин, зазвичай додаткового лікування не потрібно. Повідомте лікаря про свій «напад астми» під час наступного огляду.

Якщо інгаляції не принесли значного поліпшення, застосуйте додаткове лікування, передбачене вашим планом лікування, зверніться до лікаря або викликайте швидку допомогу.

Детальніше - завантажити матеріал

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności