Razem możemy więcej...

10/11/2021:

Miło nam poinformować że Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest wspólną inicjatywą przedstawicieli środowisk klinicystów, pacjentów oraz  ekspertów zdrowia publicznego. Celem działań Koalicji jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”, opracowywanym przez Uczelnię Łazarskiego, czerpiąc z najlepszych doświadczeń z innych obszarów terapeutycznych.

Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze. Koalicja nie podejmuje działań promocyjnych, a aktywności przez nią podejmowane nie dotyczą konkretnego produktu leczniczego czy wyrobu medycznego.

Cele Koalicji oraz definiowanie konkretnych projektów realizowanych pod jej egidą leży w gestii Prezydium Koalicji, w skład którego wchodzi Polskie Towarzystwo Alergologiczne, eksperci systemowi, Federacja Stowarzyszeń Chorych na Alergię Astmę i POCHP oraz konsultanci krajowi.

W dniu 29.09.2021 podczas XIV Kongresu PTA odbyła się konferencja prasowa prezentująca kluczowe dane z Raportu „Astma oskrzelowa nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”. Poza sygnatariuszami Koalicji, udział w dyskusji wzięły również Konsultant Krajowy ds. Alergologii prof. K. Jahnz-Różyk oraz prof. J Chorostowska-Wynimko delegat ERS w powołanej właśnie International Respiratory Coalition, której cele są zbieżne z naszym projektem na rzecz astmy.

Więcej informacji o wypracowanym modelu znajdzuje się w opracowaniu: ASTMA OSKRZELOWA - nowy model zarządzania chorobą nakierowny na wzrost wartości zdrowotnej

 


Podczas tegorocznego Forum Organizacji Pacjentów, miało miejsce przełomowe dla leczenia astmy wydarzenie - wspólne wystąpienie środowiska organizacji pacjentów i środowiska medycznego. Oświadczenie, poparte szczegółową analizą problemów systemowych i klinicznych leczenia astmy w Polsce, zakończone złożeniem i podpisaniem deklaracji utworzenia KOALICJI NA RZECZ LECZENIA ASTMY. Podparty merytoryką i licznymi badaniami wyraźny, a co najważniejsze wspólnie wypracowany "głos w sprawie"

Inicjatorzy i pierwsi sygnatariusze: 

  1. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
  2. dr Piotr Dąbrowiecki – Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
  3. prof. dr hab. Piotr Kuna – Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  4. dr hab. Maciej Kupczyk – Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  5. dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej

TREŚĆ DEKLARACJI

 

Lista sygnatariuszy tworzy się automatycznie po wypełnieniu formularza DEKLARACJI

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

Lista sygnatariuszy

dr hab. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr. hab. Piotr KunaKierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr hab. Agnieszka Mastalerz-MigasKonsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
dr Małgorzata Gałązka-SobotkaDziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
dr n. med. Piotr DąbrowieckiPolska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP
Wyników 1 - 5 z 5

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności