Aktualności wypełniacz nad modułem

a

15 Listopad 2023

Polska Koalicja Zdrowe Płuca

Koalicję utworzono z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc PTCHP w grudniu 2022 r. Jej nadrzędnym celem jest skuteczny lobbing na rzecz uznania chorób płuc za priorytet polskiej polityki zdrowotnej. Podczas tegorocznej konferencji z okazji Światowego Dnia POCHP kolejne organizacje przystąpiły do Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca, w tym Polska Federacja Stowarzyszeń…
14 Listopad 2023

Rzucam czy rzuciłem?

Hasło "rzucić palenie" znajduje się na liście życzeń noworocznych co drugiego palącego. Można przecież nieustająco "rzucać" i nigdy skutecznie NIE RZUCIĆ. Od 30 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku obchodzimy go 16 listopada. Data ta motywuje nas do ponowienia starań, gdyż niestety…
14 Listopad 2023

Oddech to życie

Oddychanie uznajemy za coś oczywistego, ale dla blisko 391 milionów osób na całym świecie cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) nie jest to tak oczywiste. Oddychanie jest natomiast codziennym wyzwaniem. POChP pozbawia nas możliwości łatwego oddechu. Społecznie wiąże się z wysokimi kosztami dla osób chorych, ich opiekunów i systemu…
02 maj 2023

Szanse i wyzwania w leczeniu astmy

Z okazji Światowego Dnia Astmy publikujemy zapis rozmowy z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP, alergologiem z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego PIB w Warszawie. Jakie objawy mogą zwiastować astmę?Typowymi objawami astmy…
29 kwiecień 2023

Światowy Dzień Astmy

Światowy Dzień Astmy (World Asthma Day - WAD) jest obchodzony co roku w pierwszy wtorek maja. W 2023r. jest nim 2 maja.Od 30 lat organizatorem obchodów jest organizacja pn. Global Initiative for Asthma (GINA). Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem "Asthma care for All"Z perspektywy globalnej zachorowalności i śmiertelności związana…
15 luty 2023

Forum Organizacji Pacjentów

W dniach 8-9.02.2023 miało miejsce XVII Forum Organizacji Pacjentów. Rokrocznie w Forum biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz ponad 150 organizacji pacjenckich. Pacjentów chorych na astmę alergie i POCHP reprezentował Piotr Dąbrowiecki z naszej Federacji. Podczas swojego wystąpienia miał szanse przedłożyć podstawowe…
15 Listopad 2022

Płuca na całe życie

Światowy Dzień POChP - 16 listopada 2022 - jest organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Organizacja stawia sobie za cel podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą i omawianie sposobów zmniejszenia obciążenia związanego z…
06 czerwiec 2022

Jaką mamy świadomość astmy?

Odpowiedź brzmi: NIEWIELKĄ, jak pokazują wyniki raportu z kompleksowego badania różnych aspektów astmy, jej przyczyn, strategii leczenia i życia z astmą, a także postrzegania społecznego tej choroby. Astma jest "niedodiagnozowana", bagatelizowana społecznie i ...jednocześnie dobrze leczona. Obecnie na całym świecie choruje ponad 330 milionów osób, a Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje,…
28 kwiecień 2022

Rada Organizacji Pacjentów

Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki w pierwszym składzie Rady Organizacji Pacjentów powołanej przez Ministra Zdrowia. Zadaniem Rady będzie konsultacja aktów legislacyjnych uwzględniając perspektywę pacjenta. To pierwsze tego typu oficjalnie powołane przez Ministra gremium składające się z reprezentantów organizacji pacjentów. - To historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było…
28 kwiecień 2022

Як уникнути загострення астми

Jak można uniknąć zaostrzenia astmy? Astma oskrzelowa jest często występującą chorobą układu oddechowego. Podstawowe objawy astmy to kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności i ucisku w klatce piersiowej. W trakcie zaostrzenia astmy dochodzi do nasilenia objawów choroby a dominującym objawem staje się duszność i trudności w oddychaniu. W ciężkim zaostrzeniu może…
18 marzec 2022

Ratować czy czekać?

Jak powinien postąpić nauczyciel w przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy u dziecka? Jak dotąd nie ma regulacji prawnej jasno odpowiadającej na pytanie: Jak powinien zachować się pracownik szkoły czy przedszkola w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka, znajdującego się na terenie placówki oświatowej? Temat jest złożony…
12 luty 2022

Forum Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, w dniach 10-11.02.2022 odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów. Forum stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku dla pracowników służby zdrowia i przekazania opinii z perspektywy pacjentów, ale przede wszystkich stwarza możliwość wymiany doświadczeń i inicjowania rozwiązań systemowych wpływających na poprawę opieki nad pacjentem. Podczas tzw.…

Płuca na całe życie

Światowy Dzień POChP - 16 listopada 2022 -  jest organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Organizacja stawia sobie za cel podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą i omawianie sposobów zmniejszenia obciążenia związanego z POChP na całym świecie. 

Tegoroczne hasło obchodów - YOUR LUNGS FOR LIVE - podkreśla znaczenie zdrowia płuc przez całe życie. Rodzimy się tylko z jednym zestawem płuc i po osiągnięciu dorosłości utrzymanie zdrowych płuc jest integralną częścią dobrego samopoczucia i ogólnej jakości życia. 

Na przewlekła obturacyjną chorobę płuc (POChP) w Polsce choruje ponad 2 miliony osób. Większość pacjentów nie wie, że przyczyną kaszlu i duszności może być właśnie ta przewlekła choroba. Nierozpoznana lub późno rozpoznana skraca życie chorych o 10-15 lat. POChP to choroba wielonarządowa – proces zapalny toczy się w płucach, ale jego skutki odczuwa cały organizm.

Częstość występowania POChP u osób po 40. roku życia oszacowano na 11,7% (CI: 8,4– 15%). Na świecie choruje na POChP ponad 380 milionów osób. Jest to jedna z częstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, ale ich liczba jest trudna do oszacowania, m.in. z powodu braku precyzji w dokumentacji medycznej oraz faktu, że część przypadków POChP pozostaje nierozpoznana.

Choroba ta wywiera również ogromny wpływ ekonomiczny – w Unii Europejskiej koszty leczenia POChP stanowią ponad 50% wydatków na leczenie chorych z chorobami płuc. W nadchodzących
latach częstość POChP i powodowane przez nią obciążenia będą się zwiększać.

Czynniki ryzyka POChP to:

1. narażenie na szkodliwe czynniki zawarte we wdychanym powietrzu:

a. palenie tytoniu (głównie papierosów, ale też fajki, cygar i fajki wodnej), palenie marihuany
b. narażenie zawodowe na substancje szkodliwe
c. spalanie biomasy do ogrzewania i gotowania, głównie w krajach rozwijających się
d. zanieczyszczenie powietrza (prawdopodobnie – jego wpływ jest słabo zbadany i stosunkowo niewielki w porównaniu z paleniem tytoniu)

2. status społeczno-ekonomiczny – ubóstwo wiąże się z większym ryzykiem POChP, ale nie wiadomo, co za ten związek odpowiada (większe narażenia na wziewne czynniki szkodliwe)
3. astma i nadreaktywność oskrzeli – są niezależnymi czynnikami ryzyka POChP; warto pamiętać, że nadreaktywność oskrzeli występuje u osób bez astmy i stanowi niezależny czynnik ryzyka zarówno POChP, jak i tempa pogarszania się czynności płuc u chorych na POChP
4. przewlekłe zapalenie oskrzeli – zwiększa ryzyko rozwoju POChP, a u chorych na POChP zwiększa ryzyko zaostrzeń

Objawy POChP
U chorych na POChP objawy podmiotowe mogą nie występować, lecz zdarza się też, że poprzedzają one rozwój obturacji oskrzeli nawet o wiele lat.
Do objawów POChP należą:
1. duszność (główny objaw POChP), która typowo nasila się podczas wysiłku fizycznego, ma charakter przewlekły i narasta z upływem czasu
2. przewlekły kaszel, typowo z wykrztuszaniem niewielkiej objętości plwociny (kaszel z odkrztuszaniem występuje u ok. 30% chorych na POChP), ale może też być suchy, a niekiedy występuje tylko okresowo; odkrztuszanie dużej objętości plwociny budzi podejrzenie rozstrzeni oskrzeli, które mogą współistnieć z POChP
3. świsty podczas oddychania
4. uczucie ściskania w klatce piersiowej
5. znużenie, wymienione po raz pierwszy w tej aktualizacji raportu (subiektywne uczucie zmęczenia lub wyczerpania, opisywane przez pacjentów jako wrażenie ogólnego zmęczenia lub braku energii do działania) – upośledza zdolność chorego do wykonywania codziennych aktywności i pogarsza jakość życia
6. nawracające zakażenia dolnych dróg oddechowych
7. inne objawy u chorych na ciężką POChP – utrata łaknienia i masy ciała, objawy niewydolności serca (np. obrzęki kończyn dolnych).

Rozpoznanie
Kryterium rozpoznania POChP według GOLD nie uległo zmianie – jest to iloraz natężonej objętości wydechowej pierwszo sekundowej i natężonej pojemności życiowej (FEV1/ FVC) <0,7 (w spirometrii po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela). Ponieważ używanie stałej wartości odcięcia prowadzi do nieprawidłowego rozpoznania u znacznego odsetka pacjentów, zwłaszcza w podeszłym wieku, w Polsce – zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – zaleca się rozpoznawanie POChP, gdy FEV 1 /FVC jest mniejszy od dolnej granicy normy.

Opracowano na podstawie artykułu Mejza F., Śliwiński P.: Postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Omówienie raportu Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2022. Med. Prakt., 2022; 3: 28–38

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności