Federacja otrzymała tytuł Wielkiego Edukatora

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia rokrocznie organizuje konferencję noworoczną dla przedstawicieli mediów z całego kraju, podejmujących w swoich publikacjach tematykę zdrowia. Najważniejszą częścią Konferencji Noworocznej jest ogłoszenie wyników Konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2023. Oprócz nagród regulaminowych Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowe tytuły i wyróżnienia dla dziennikarzy i organizacji szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz świadomości prozdrowotnej i w walce o zdrowie Polek i Polaków.
Za wyjątkowe zasługi w promowaniu i realizowaniu w praktyce innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia wad słuchu u pacjentów w Polsce i na świecie tytuł HERKULESA otrzymał prof. dr hab. n. med., dr h. c. multi Henryk Skarżyński.
Za intensywną działalność na rzecz upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej i poprawy świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, w tym także środowiska medycznego, honorowy tytuł WIELKIEGO EDUKATORA otrzymały organizacje: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.
„To wielki zaszczyt dla Federacji i wyróżnienie dla wszystkich 6 członków stowarzyszonych w Federacji. Codzienna praca w ramach szkół chorych (teraz głownie on-line), liczne konsultacje dla pacjentów zgłaszających swoje problemy ze zdrowiem ale także z systemem opieki zdrowotnej, konsultacje społeczne i inicjatywy prozdrowotne, przynoszą wymierne efekty, które zostały docenione. Ten tytuł jeszcze bardziej zmotywuje nas do edukowania pacjentów ale także całego społeczeństwa w temacie alergii, astmy i POChP” - stwierdził w trakcie odbierania nagrody Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki.
Szczegóły na stronie http://www.dziennikarze.org/

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności