Forum Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, w dniach 10-11.02.2022  odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów.

Forum stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku dla pracowników służby zdrowia i przekazania opinii z perspektywy pacjentów, ale przede wszystkich stwarza możliwość wymiany doświadczeń i inicjowania rozwiązań systemowych wpływających na poprawę opieki nad pacjentem.

Podczas tzw. wysłuchania społecznego mieliśmy okazję zaadresować dwa istotne pytania do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pytanie pierwsze dotyczyło losów projektu Recepta 2.0. mającego dać lekarzom POZ informację o przekraczaniu standardowych dawek leków ratunkowych i doustnych sterydów w astmie. W takim przypadku lekarz otrzymywałby informację (red alert) z sugestią kolejnych działań pomagających w optymalizacji opieki nad chorym z astmą.

Odpowiedzi udzielił Pan Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który zwrócił uwagę, że technicznie jest to proste rozwiązanie i można go uruchomić. Niestety wybór odbiorcy takich alertów i zoptymalizowanie modeli decyzyjnych w odpowiedzi na wyświetlony alert stanowi poważne wyzwanie. Ocena adekwatności modeli jest obecnie przedmiotem prac aktywnie działającego Zespołu ds. POZ, przy Ministerstwie Zdrowia.

 W swojej wypowiedzi Pan Prezes poruszył szerszy kontekst zagadnienia, stwierdzając;

- Przekraczanie dawek to tylko część problemu, ważne aby lekarz POZ umiał zinterpretować ten fakt odnotowany przez system - stwierdził Pan Filip Nowak.

Wdrożenie systemu tzw. red alertów to właściwie proaktywna analiza danych stopnia zgodności stosowanej farmakoterapii ze schematem optymalnym.

Następnie mieliśmy możliwość zadania pytania nt. funkcjonowania i proponowanej modyfikacji założeń programu lekowego astmy ciężkiej - B44 „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 82)”.

Wnioskowane zmiany miałyby dotyczyć:

  • likwidacji obowiązku zawieszenia skutecznej terapii po 24 miesiącach,
  • możliwości leczenia pacjentów stosujących jednocześnie leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe, wlewy z immonuglobulin lub inne leki biologiczne – zgodnie z decyzją lekarza,
  • skrócenia tzw. okresu wash-out z 3 do 2 miesięcy dla wszystkich leków dostępnych w programie,
  • możliwości leczenia mepolizumabem albo benralizumabem populacji z liczbą eozynofilii we krwi na poziomie ≥150 komórek/μl, stosującej jednocześnie wysokie dawki steroidów doustnych i dożylnych

Do projektu tych zmian  odniósł się Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MZ, który potwierdził złożenie wniosku z inicjatywy Konsultanta Krajowego Pani Prof. Janz-Różyk  i jego pozytywne zaopiniowanie przez Agencje Oceny Technologii i Medycznych i Ministerstwo .

Wskazał, że wprowadzenie wnioskowanych zmian jest na ostatnim etapie decyzyjnym. Znaczy to, że możemy się spodziewać modyfikacji programu lekowego B44 w najbliższym czasie.

Jako reprezentanci pacjentów i środowisko zaangażowane w leczenie osób z chorobami układu oddechowego jesteśmy podbudowani tymi odpowiedziami. Są one dowodem na to, że nasze postulaty i aktywny dialog z decydentami procentuje istotną poprawą opieki nad pacjentem.

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności