Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia rokrocznie organizuje konferencję noworoczną dla przedstawicieli mediów z całego kraju, podejmujących w swoich publikacjach tematykę zdrowia. Najważniejszą częścią Konferencji Noworocznej jest ogłoszenie wyników Konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2023. Oprócz nagród regulaminowych Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowe tytuły i wyróżnienia dla dziennikarzy i organizacji szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz świadomości prozdrowotnej i w walce o zdrowie Polek i Polaków.
Za wyjątkowe zasługi w promowaniu i realizowaniu w praktyce innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia wad słuchu u pacjentów w Polsce i na świecie tytuł HERKULESA otrzymał prof. dr hab. n. med., dr h. c. multi Henryk Skarżyński.
Za intensywną działalność na rzecz upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej i poprawy świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, w tym także środowiska medycznego, honorowy tytuł WIELKIEGO EDUKATORA otrzymały organizacje: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.
„To wielki zaszczyt dla Federacji i wyróżnienie dla wszystkich 6 członków stowarzyszonych w Federacji. Codzienna praca w ramach szkół chorych (teraz głownie on-line), liczne konsultacje dla pacjentów zgłaszających swoje problemy ze zdrowiem ale także z systemem opieki zdrowotnej, konsultacje społeczne i inicjatywy prozdrowotne, przynoszą wymierne efekty, które zostały docenione. Ten tytuł jeszcze bardziej zmotywuje nas do edukowania pacjentów ale także całego społeczeństwa w temacie alergii, astmy i POChP” - stwierdził w trakcie odbierania nagrody Przewodniczący Federacji dr Piotr Dąbrowiecki.
Szczegóły na stronie http://www.dziennikarze.org/

24 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie nowej Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny z Radą Organizacji Pacjentów działającą przy Ministrze Zdrowia RP.
W spotkaniu uczestniczyli Pani Minister Zdrowia Izabela Leszczyna i Podsekretarz Stanu Pan Marek Kos. W spotkaniu uczestniczyła Rada Pacjentów w pełnym składzie pod przewodnictwem Księdza Arkadiusza Nowaka – prowincjała Zakonu Kamilianów (posługujących chorym ).
Każdy z obecnych liderów organizacji pacjentów przedstawił się Pani Minister i w krótkim wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy dotykające pacjentów których reprezentuje.
W trakcie spotkania Grupa Robocza ds. Polski Wolnej od Nikotyny przy Radzie Organizacji Pacjentów przy MZ (Anna Śliwińska, Piotr Dąbrowiecki, Małgorzata Durka, Piotr Fonrobert, Igor Grzesiak, Iwona Ceglińska, Dorota Kiprian, Filip Szymborski, Marcin Wojnar, oraz Jakub Szymański i Dariusz Poznański z MZ) - przedstawiła i wręczyła Pani Minister Rekomendacje dla Ministra Zdrowia w obszarze ograniczenia palenia tytoniu i używania nikotyny w Polsce.
Pani Minister w ciepłych słowach wypowiedziała się o idei działania Rady Organizacji Pacjentów przy MZ i obiecała ścisłą współprace z Radą.

Podkategorie

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności