IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów Drukuj

W dniu 11 lutego 2015 roku obchodzony jest XXIII Światowy Dzień Chorego.  Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbyło się w Warszawie IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczyło prawie 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. 

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu - Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu - Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W tym roku debata miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia.

 Pacjentów chorych na astmę alergie i POCHP reprezentował dr Piotr Dąbrowiecki Przewodniczący Federacji. Był także reprezentantem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego W tym roku podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci. 

Wypowiadając się w sprawach chorych dr Dąbrowiecki podziękował Ministrowi zdrowia za prace na rzecz zwiększenia dostępności  do adrenaliny do samodzielnego podawania przez chorych zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym. Podziękował także w imieniu chorych z POCHP  za stworzenie i dalszą ewaluację programu leczenia wentylacją nieinwazyjną chorych z POCHP będących w trakcie zaostrzenia choroby. Na ręce Ministra zostały złożone konkretne postulaty środowiska pacjentów i lekarzy na które maja napłynąć odpowiedzi z MZ:

1.       Problem zamiany leków w aptece na tożsame preparaty ale w innym inhalatorze – zobligowanie farmaceutów do edukowania chorych, którym w aptece zmieniono inhalator na inny niż używał dotychczas. Brak takiej procedury powoduje pogorszenie przebiegu choroby i nasilenie objawów do zaostrzenia włącznie.

2.      Stworzenie dodatkowo punktowanej procedury medycznej doliczanej do wizyty alergologa lub pulmonologa pt „edukacja chorego”zawierającej w sobie: informacje na temat sposobu unikania alergenów, odpowiedniej diety, prawidłowego stosowania leków wziewnych, szczegółowego postepowania w zaostrzeniu choroby, opracowania planu monitoringu astmy i alergii.

3.      W celu zwiększenia dostępności do procedury immunoterapia swoista, prośba o wyższą wycenę procedury „immunoterapia swoista” gdyż nie jest to tylko podanie szczepionki ale ok 40 minutowa procedura polegająca na podaniu odpowiedniej dawki leku i półgodzinnej procedurze obserwacyjnej.

4.      Prośba o stworzenie mechanizmu zachęcającego podmioty świadczące opiekę medyczną do tworzenia poradni antytytoniowych, gdzie można by otrzymać pomoc w przypadku chęci leczenia z choroby „Nikotynizm”- obecnie działa tylko 5 z kontraktem z NFZ. Problem dotyka nie tylko chorych z astmą i POCHP ale tez z chorobami układu krążenia i chorobami onkologicznymi. 

Galeria zdjęć: http://www.prawapacjenta.eu