Spotkanie NIL z przedstawicielami organizacji pacjentów Drukuj

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

 

Lekarze i pacjenci razem dla dobra systemu opieki zdrowotnej.

Spotkanie NIL  z przedstawicielami organizacji pacjentów

 

W dniu 20 czerwca 2013 r. w siedzibie NIL odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z zaproszonymi przedstawicielami środowisk i organizacji zrzeszających pacjentów. Ze strony NIL w spotkaniu uczestniczyli:

- Romuald Krajewski – Wiceprezes NRL

- Elżbieta Janczak – radca prawny NIL

- Michał Kozik – radca prawny NIL

 

Ze strony organizacji zrzeszających pacjentów w spotkaniu uczestniczyli:

- Ewa Borek - Fundacja My pacjenci

- Przemysław Sielicki – lekarz, dyr. ds. medycznych Szpitala Bródnowskiego

- Grażyna Rogala - Pawełczyk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

- Małgorzata Zarachowicz- Porozumienie 1 czerwca,

- Monika Zientek –porozumienie 1 czerwca

- Piotr Dąbrowiecki – lekarz, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie POCHP

Uczestnicy w toku dyskusji zgłosili, że określenie „poradnik” to może być podtytuł dokumentu, który będzie opracowany, natomiast w istocie chodzi o to aby stworzyć dokument, który będzie wskazywał zarówno lekarzom jak i pacjentom jak przetrwać w służbie zdrowia.

 

Pani Ewa Borek stwierdziła, że poradnik ma być diagnozą sytuacji. Pacjent i lekarz to ofiary systemu, który działa nieprawidłowo. Zwróciła uwagę, że władza publiczna szuka winnego – doraźnie kto zawinił, lekarz, administracja szpitala?

Przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych stwierdziła, że dużo skarg na pielęgniarki dotyczy administracyjnej strony wykonywania zawodu.

Pani Małgorzata Zarachowicz podkreślała poważne braki edukacyjne po obu stronach – lekarzy i pacjentów, co skłania do wniosku, że w poradniku musi być zawarta wiedza jak działa system opieki zdrowotnej.

Pani Monika Ziętek uważa, że poradnik powinien być ogólny, uniwersalny.

Prezes Romulad Krajewski zwrócił uwagę, że lekarze czasami nie widzą desperacji pacjentów, a desperacja prowadzi do nierozważnych kroków. Zgłasza postulat aby w znacznej części poradnik był dokumentem ogólnym.

 

Uczestnicy spotkania wspólnie zauważają, że SOR jest trudnym miejscem gdzie dochodzi do znacznej liczby konfliktów na linii pacjent – personel medyczny.

W toku dalszej dyskusji zgłoszono postulat aby poradnik zawierał przykłady sytuacji , w których dochodzi do konfliktów wraz z podaniem jak te sytuacje powinny być rozstrzygane. W ten sposób poradnik mógłby być stale aktualizowany.

Uczestnicy postulują, żeby nacisk położyć na to, że jest to wspólny poradnik pacjentów, lekarzy i nawet świadczeniodawców, kształt poradnika pozostawiają jednak do dalszej dyskusji.

 

Uczestnicy przyjęli wstępne propozycje dotyczące dalszej pracy nad poradnikiem w następującym kształcie:

1. stworzyć  tytuł dla poradnika

2. poradnik powinien zawierać część ogólną

3. poradnik powinien zawierać część edukacyjną dla pacjentów

4. poradnik powinien zawierać część dla personelu medycznego

5. część szczegółowa np. omówienie konkretnych przypadków oraz osobno ratownictwo medyczne i  SOR.

6. poradnik mógłby zawierać katalog patologii w służbie zdrowia, którym w obecnym systemie zaradzić się nie da.

 

Ustalono termin następnego spotkania na dzień 8 lipca 2013 r. godz. 15.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.