Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Materiały
Materiały
Interwencja żywieniowa w POCHP PDF Drukuj Email
Szacuje się, że niedożywienie dotyczy od 25% do 30% pacjentów chorujących na umiarkowaną i ciężką postać POCHP [2]. Najczęściej występujące objawy niedożywienia to zmniejszenie masy ciała i masy mięśniowej, przy czym zmniejszenie masy mięśniowej może nastąpić również u pacjentów ze stabilną masą ciała [4]. Dostępne badania wskazują na jednoznaczny związek tych objawów z gorszym rokowaniem, dlatego też wczesne rozpoznanie niedożywienia u pacjentów wydaje się być kluczowym działaniem w leczeniu żywieniowym POCHP. Początkowe stadium niedożywienia to również moment kiedy interwencja dietetyczna daje najlepsze rezultaty - przywrócenie należnej masy ciała u pacjenta ze znacznym niedożywieniem jest trudniejsze i nie zawsze możliwe [1, 2, 4]. 
Więcej…
 
Opieka paliatywna nad chorymi na POChP PDF Drukuj Email
Wstęp
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą prowadzącą do inwalidztwa i śmierci, a dotyczy przede wszystkim osób palących. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, ze umieralności z powodu POChP wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat, podczas gdy umieralność z powodu innych chorób przewlekłych wykazała tendencje spadkowe. W codziennej praktyce lekarskiej dostrzegamy wyraźna potrzebę objęcia opieką paliatywną chorych na nieuleczalne choroby płuc, takie jak POChP, jednak jest to działanie empiryczne nie ujęte w żadnym standardzie postępowania ani konsensusie. 
Więcej…
 
Spirometria i pomiar PEF PDF Drukuj Email

Badania czynnościowe układu oddechowego (spirometrię) warto wykonać u chorego z astmą aby ocenić drożność oskrzeli- która, jeśli jest ograniczona potwierdza rozpoznanie choroby.

 

Dodatkowo wykonanie próby rozkurczonej( polegającej na podaniu wziewnie salbutamolu i wykonaniu badania spirometrycznego ponownie po 20 minutach)przybliża lekarza do właściwej decyzji , gdyż istotna poprawa lub ustąpienie obturacji oskrzeli wzmacnia siłę rozpoznania. Istotną częścią badania spirometrycznego jest pomiar PEF, który dokonuje się automatycznie w trakcie „dmuchania” w spirometr. Stosując miernik natężonego wydechu PEF oceniający szczytowy przepływ wydechowy możemy ocenić w stopniu przybliżonym stopień drożności oskrzeli.

Więcej…
 


Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama