Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Omalizumab będzie refundowany!
Omalizumab będzie refundowany! PDF Drukuj Email
Informacja prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewskiego - Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii   

Pragnę poinformować, że w dniu 26 października 2012 r. Minister Zdrowia ogłosił wprowadzenie programu lekowego dla chorych na ciężką astmę alergiczną preparatem omalizumab. Jest to pierwsza terapia biologiczna w alergologii. Co więcej, jest to druga nowa cząsteczka wprowadzona na wykaz refundowanych leków w całym 2012 r.

Jest to ważna informacja dla wszystkich polskich pacjentów cierpiących na ciężką astmę alergiczną IgE zależną. Czekaliśmy na tę decyzję przeszło 7 lat. Teraz od naszego zaangażowania zależy czy Program zostanie w pełni wykorzystany. Nasze wspólne działania w ramach implementacji Programu są szansą na to, że ta wąska grupa pacjentów otrzyma odpowiednią terapię. Dlatego zachęcam Państwa do aktywnego kierowania pacjentów z ciężką astmą alergiczną do ośrodków referencyjnych.

Zgodnie z Obwieszczaniem Ministra Zdrowia do Programu będą się kwalifikować pacjenci spełniający poniższe kryteria:

1.    pacjenci powyżej 12 roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową (wg GINA 2009) z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE;

2.    konieczność stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów (>1000 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę lub innego wziewnego glikokortykosteroidu w dawce równoważnej) w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę (długo działający agonista receptora β-2 adrenergicznego, modyfikator leukotrienów, pochodna teofiliny);

3.    częste stosowanie doustnych glikokortykosteroidów w przeszłości, w tym w okresie ostatnich 6 miesięcy;

4.    całkowite stężenie IgE w surowicy 30-1500 IU/ml;

5.    stwierdzenie jednoznacznej reaktywności in vitro (RAST) na alergeny całoroczne u pacjentów z całkowitym stężeniem IgE w surowicy poniżej 76 j.m./ml;

6.    spełnienie co najmniej 3 z poniższych kryteriów:

a.     objawy niekontrolowanej astmy (brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ>1.5 pkt),

b.    3 lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekle,

c.     hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,

d.    incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,

e.    utrzymująca się obturacja dróg oddechowych (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FEV1<60% wartości należnej lub zmienność dzienna szczytowego przepływu wydechowego PEF>30%),

f.      pogorszenie jakości życia z powodu astmy (średnia punktów w teście kontroli jakości życia chorego na astmę AQLQ<5.0 punktów),

7.    masa ciała 20-150 kg;

8.    niepalenie tytoniu;

9.    wykluczenie innych mechanizmów (chorób współistniejących) powodujących ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.

(...)

Przesyłam link do zapisu z konferencji prasowej Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. W czasie konferencji Pan Minister podkreślił, że jednym z sukcesów dotyczących refundacji jest wprowadzenie na listy refundacyjne w 2012 r. programu dla chorych na astmę ciężką: http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/pozostale/konferencja-prasowa-ministra-zdrowia-bartosza-arlukowicza/8876431 (od 10 minuty).

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama