Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Nasze cele
PDF Drukuj Email
Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy i chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc

2.      integrowanie środowiska osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc w celu obrony ich praw i interesów

3.      reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych

4.      inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi stowarzyszeniami

5.      udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom

6.      prowadzenie działań informacyjnych,

7.      inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc oraz uczestnictwo w tych pracach

8.      prowadzenie działalności wydawniczej

9.      organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń

10.     współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami         zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób chorych na astmę i choroby alergiczne i POCHP.

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama