Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

EFA Europa Wybory w Wilnie
Wybory w Wilnie PDF Drukuj Email
W dniu 28 maja 2010 roku w cudownym, zabytkowym Wilnie, miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków EFA, na którym byliśmy reprezentowani przez dr Piotra Dąbrowieckiego - Prezesa Federacji. Oprócz standardowego porządku obrad, zakładającego przyjęcie Raportu Rocznego Federacji, budżetu i planów na kolejny rok, uczestniczyliśmy w wyborach nowych członków Zarządu Federacji.
Mamy więc, wyjątkową przyjemność poinformować Państwa, że nową Wiceprezes European Federation of Allegy and Airways Diseases Patients Association została jednogłoście wybrana Pani Christine Rolland z Francji.
Nowym członkiem Zarządu została Pani Lina Buzermaniene z Litwy.
 

Christine Rolland - nominowana przez Stowarzyszenie Astmy i Alergii z Francji. W Stowarzyszeniu pełni funkcję dyrektora zarządzającego. Członkini Zarządu i zastępca skarbnika Francuskiej Federacji Alergologicznej - French Federation of Allergology (FFAL).

Lina Buzermaniene
- nominowana przez Litewska Radę Klubów Astmy, z wykształcenia biblitekarz, honorowy członek Litewskiej Rady Przedstawicieli Organizacji Pacjentów, działająca w licznych projektach europejskich, obecnie w komisjii etycznej U-BIOPRED.
 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama