Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Dobra zmiana w programie leczenia astmy ciężkiej.
Dobra zmiana w programie leczenia astmy ciężkiej. PDF Drukuj Email

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących czasu leczenia w programie lekowym Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej należy zwrócić uwagę na zmianę opisu przedmiotowego programu od 1 września 2018 r.

Zmieniony opis programu lekowego w znacznej mierze implementuje stanowisko wyrażone w piśmie Pana Ministra Marcina Czecha stanowiącym odpowiedź na pismo Pani Prof. Kariny Janhz-Różyk.
Przy czym zrezygnowano z zapisu określającego 6 miesięczny czas zawieszenia leczenia oraz wprowadzono wymagania związane z wizytami kontrolnymi w trakcie zawieszenia.

Zgodnie z obecnym opisem po upływie 24 miesięcy leczenie zostaje zawieszone, przy czym doprecyzowano, iż pacjent pozostaje w programie lekowym i jest obserwowany w zakresie kontroli astmy podczas wizyt co 4-6 tygodni. W trakcie wizyt kontrolnych wykonywane są:

  1. spirometria lub PEF;
  2. kwestionariusz kontroli astmy;
  3. test kontroli jakości życia chorego na astmę;
  4. ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

U chorych, u których w okresie 12 miesięcy od dnia zawieszenia terapii nie dojdzie do istotnego pogorszenia kontroli astmy, udział w programie lekowym ulega zakończeniu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykonywania wizyt kontrolnych w trakcie zawieszenia leczenia w ośrodku realizującym program. W przypadku istotnego pogorszenia kontroli astmy, lekarz może zdecydować o ponownym rozpoczęciu podawania leku.

Do pobrania: Obowiązujący opis programu lekowego, stanowiący załącznik Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2018 r.

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama