Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 2016
Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 2016 PDF Drukuj Email
Wyświetlanie eec.pngWyświetlanie eec.pngWyświetlanie eec.pngWyświetlanie eec.pngWyświetlanie eec.pngW dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach miał miejsce Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) organizowanego przez Grupę PTWP. Kongres, jako najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej, zachował sprawdzoną formułę trzydniowego cyklu debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki.
 
Misją Kongresu jest wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, włączanie w publiczny dyskurs tematów ważnych z punktu widzenia gospodarki, konfrontowanie europejskich problemów rozwojowych z ich globalnym tłem. Wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk. Kongres, od pierwszej edycji w 2009 roku, przyciąga reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata. Wśród panelistów i uczestników debat nie brakuje co roku komisarzy unijnych i przedstawicieli rządów państw europejskich.
 
Podczas panelu poświęconego chorobom cywilizacyjnym swoją prezentacje wygłosił dr Piotr Dąbrowiecki, pracujący w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, jednocześnie przewodniczący Federacji. Sesja poświęcona była tematowi chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, choroby płuc, nowotwory, cukrzyca,) i zakończyła się znaną powszechnie konkluzją, że lepiej zapobiegać niż leczyć,  ale czy da się skutecznie zapobiegać chorobom cywilizacyjnym?
 
Jak podkreślał w swoim wystapieniu dr Dąbrowiecki choroby płuc, w tym rak, stanowią już trzecią w kolejności przyczynę zgonów w Polsce.
Zdaniem dr. Dąbrowieckiego kluczem do odwrócenia tego negatywnego trendu jest możliwie jak najwcześniejsze i prawidłowe rozpoznanie, m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
- Oczywiście jest kilka innych bardzo ważnych czynników sprzyjających znacznej redukcji zapadalności na POChP: przebywanie w możliwie czystym środowisku, niepalenie papierosów w okresie ciąży oraz generalnie,unikanie narażania się na wdychanie dymu papierosowego - wyliczał specjalista.
 
Dr Dąbrowiecki podczas kongresowej sesji pt. „Choroby cywilizacyjne - wyzwania dla systemów ochrony zdrowia”  zwracał uwagę, że zbyt późna diagnoza tj. rozpoznanie bardzo zaawansowanej postaci POChP u osoby po 60. roku życia - oznacza dla niej wyrok.
 
- Taki pacjent umrze o 10-15 lat wcześniej niż jego zdrowy rówieśnik. POChP nierzadko rozpoznajemy przypadkiem, np. u starszych pacjentów z zawałami serca na oddziałach kardiologii - stwierdził dr Dąbrowiecki.
 
- Ryzyko zgonu takich chorych z POChP jest znacznie większe niż u osób po przebytym drugim zawale serca - dodaje.
 
Dr Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza, jednej z ważniejszych przyczyn zapadalności na choroby płuc w Polsce , wymaga opracowania wspólnego program przez resorty: zdrowia, rozwoju, środowiska oraz edukacji.
 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama