Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Ustawa refundacyjna PDF Drukuj Email

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa refundacyjna budzi wiele kontrowersji i niepokojów wśród pacjentów i środowiska lekarskiego. Niniejszym więc pragniemy wspólnie z Państwem uporządkować tą dyskusję, na bieżąco prezentować stanowiska i postulaty wszystkich interesariuszy, a także zaprosić Państwa do wypracowania spójnego stanowiska w sprawie postulowanych zmian w ustawie.

Prosimy więc o zapoznanie się z przedstawionymi w załączeniu stanowiskami środowiska specjalistów i ekspertów skupionych w organizacjach pacjenckich i naukowych. Szczególnie polecamy Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do polskich pacjentów. 

1. Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

2. Postulaty Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

3. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

 
Spirometria w Sejmie PDF Drukuj Email

Spirometria dla nowego składy parlamentarnego, 14-15 grudnia 2011

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP wraz z Wojskowym Instytutem Medycznym przeprowadza badania spirometryczne w Sejmie RP w dniach 14-15.12.2011 w godzinach 9-15.

Po wykonaniu spirometrii każdy Poseł będzie mógł odbyć konsultacje specjalistyczne a w szczególności osoby z nieprawidłowym wynikiem badania spirometrycznego płuc.

Już po raz drugi posłowie wykonują badanie spirometryczne. Poprzednie badanie odbyło się w październiku 2010 roku. Przebadano wtedy 276 osób i rozpoznano chorobę obturacyjną płuc u 26 badanych.

Kilku posłów zgodziło się być ambasadorami zdrowia oddechowego w Polsce.

Więcej…
 
Światowy Dzień POChP PDF Drukuj Email

W dniu 16 listopada 2011 roku obchodzimy Światowy Dzień POChP. Z tej okazji Federacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia zoorganizowała  w dniu 15 listopada 2011 r. o godzinie 11.00, w Centrum Prasowy  PAP, ul. Bracka 6/8 konferencję prasową połączoną z debatą, której głównym tematem było podsumowanie ogólnopolskiej akcji spirometrycznej w ramach Polskiego Dnia Spirometrii.

Wyniki akcji spirometrycznej stały się kanwą do dyskusji na temat roli wczesniej diagnostyki i jej wpływu na ogólne koszty leczenia przewlekłych obturacyjnych chorób płuc.

Więcej…
 
Polski Dzień Spirometrii PDF Drukuj Email

Zainicjowany, po raz pierwszy w roku 2010 na skalę światową, Dzień Spirometrii przypada na 14 października. Obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. Niemniej jednak ze względu na priorytety obszaru zdrowotnego Polskiej Prezydencji w Radzie Europy uznaliśmy, że zasadna będzie organizacja Polskiego Dnia Spirometrii w dniu 14 października 2011 r.

W tym dniu, w całej Polsce udało nam się zmobilizować do współpracy 250 placówek które oferowały pacjentom bezpłatne badanie spriometryczne. Ze wszech miar akcja zasłużyła na miano ogólnopolskiej masowej spirometrii.  

Współorganizatorem akcji było Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Wspierały  nas wybitne ośrodki medyczne - Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, a także środowisko naukowe skupione w Polskim Towarzystwie Alergologicznym. Na najwyższe uznanie zasługuje również postawa kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia, które poprzez akcję mailingową zachęcało do włączenia się do akcji wszystkich Świadczeniodawców. 

Z relacji placówek-realizatorów wynika, że zainteresowanie akcję wśród pacjentów było ogromne. Ilość obsłużonych pacjentów na jedną placówkę zależna oczywiście od możliwości personalno-sprzętowych i wielkości ośrodka częstokroć zmuszała kierowników placówek do przedłużenia czasu wykonywania badań bądź też do ustalania kolejnych terminów akcji spirometrycznych.  Przykładowo NZOZ Poradnia Chorób Płuc w Słupsku zdecydowana, że dniu 5 i 11 listopada br. odbędzie się kolejna tura badań. Rekordziści akcji odnotowali blisko 200 przyjęć na placówkę. Z wstępnych szacunków wynika, że akcja może zakończyć się bezprecedensowym wynikiem ok. 7000 spirometrii wykonanych jednego dnia w całej Polsce.  

Jest to olbrzymi sukces całego środowiska medycznego, za który jesteśmy Państwu wdzięczni i serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów. 

 

 

 
Jakość życia chorych z POChP PDF Drukuj Email

W dniu 10.03.2011 w Warszawie z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszen Chorych na Astmę, Alergię i POChP odbyła się konferencja poświacona poprawie jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjna chorobe płuc.

Lepszy dostęp do rehabilitacji oddechowej, domowej tlenoterapii i nowoczesnych leków oraz system kompleksowej opieki nad pacjentem poprawiłyby długość i jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zauważyli obecni na spotkaniu eksperci. Konferencje rozpoczęła Pani Jadwiga Kaminska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia przedstawiając uczestników spotkania.

 
Więcej…
 
Dylematy modelu partnerskiego PDF Drukuj Email

11 maja 2011 r., Forum, Lekarz-Pacjent, W stronę partnerskiego modelu leczenia

Charakter relacji lekarz – pacjent jest trudny do zdefiniowania. Każdorazowo jest to relacja dwóch ludzi, dość intymna i trudna obiektywnie do zbadania. Jednak na podstawie opinii, refleksji, a także wyraźnych postulatów można wyrobić sobie pogląd  od czego zależy i jak można ją wzmocnić i kształtować.

Z pewnością jest to relacja pomocowa, oparta na nierównomiernym rozkładzie wiedzy i informacji z jednej strony i dużej dawce zaufania z drugiej. 

Więcej…
 
Wydarzenia PDF Drukuj Email

W stronę partnerskiego modelu leczenia, FORUM Lekarz-Pacjent, 11 maja 2011r., Centrum Zielna

W dniu 11 maja 2011 r.,  w Centrum Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbyło interesujące spotkanie - FORUM Lekarz-Pacjent, W stronę partnerskiego modelu leczenia. 
Celem spotkania było zdefiniowanie podstawowych zasad obowiązujących w relacji lekarz-pacjent, którymi kierować się mają obie strony, tak aby leczenie było skuteczniejsze, trwalsze i niosło mniejsze ryzyko powikłań. 

Więcej…
 
Wybory w Wilnie PDF Drukuj Email
W dniu 28 maja 2010 roku w cudownym, zabytkowym Wilnie, miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków EFA, na którym byliśmy reprezentowani przez dr Piotra Dąbrowieckiego - Prezesa Federacji. Oprócz standardowego porządku obrad, zakładającego przyjęcie Raportu Rocznego Federacji, budżetu i planów na kolejny rok, uczestniczyliśmy w wyborach nowych członków Zarządu Federacji.
Mamy więc, wyjątkową przyjemność poinformować Państwa, że nową Wiceprezes European Federation of Allegy and Airways Diseases Patients Association została jednogłoście wybrana Pani Christine Rolland z Francji.
Nowym członkiem Zarządu została Pani Lina Buzermaniene z Litwy.
 

Christine Rolland - nominowana przez Stowarzyszenie Astmy i Alergii z Francji. W Stowarzyszeniu pełni funkcję dyrektora zarządzającego. Członkini Zarządu i zastępca skarbnika Francuskiej Federacji Alergologicznej - French Federation of Allergology (FFAL).

Lina Buzermaniene
- nominowana przez Litewska Radę Klubów Astmy, z wykształcenia biblitekarz, honorowy członek Litewskiej Rady Przedstawicieli Organizacji Pacjentów, działająca w licznych projektach europejskich, obecnie w komisjii etycznej U-BIOPRED.
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 15

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting