DNI SPIROMETRII 2019

Spis treści

X Jubileuszowe Dni Spirometrii 2019 (DS2019) już za nami. W dniach 7-12 października br. w 247 placówkach medycznych w całej Polsce oferowano bezpłatne badania spirometryczne.
Wstępne dane wskazują, że wykonano ponad 6000 badań. Wydano około 950 skierowań do lekarza rodzinnego z prośbą o dalsza diagnostykę w kierunku astmy lub POCHP.  
Patronat nad DS2019 objął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawska Izba Aptekarska oraz Medycyna Praktyczna. W tym roku sponsorami DS2019 był Novartis, GSK, Polpharma oraz HealthUp.

Do siedziby Federacji nadal napływają ankiety wraz z wynikami spirometrii, wysyłane przez ośrodki uczestniczące w akcji.
W trakcie DS 2019 osoba badana wypełniała ankietę dotyczącą ewentualnych objawów chorobowych, ale także miejsca zamieszkania i potencjalnego wpływu zanieczyszczeń powietrza 
na układ oddechowy. Osoby z nieprawidłowymi wynikami otrzymały list do doktora rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę w kierunku chorób obturacyjnych (astmy lub POCHP).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom; lekarzom, pielęgniarkom, technikom spirometrii za zaangażowanie w obchody DS 2019. Dziękujemy szczególnie w imieniu osób, które miały nieprawidłowy wynik badania i być może dzięki Państwu otrzymają prawidłowe rozpoznanie.
Zamiast kaszlu i duszności otrzymają diagnozę, która umożliwi im normalne życie z chorobą.Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.


 Dni Spirometrii 2019 odbędą się w dniach  7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.  W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodajemy kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP.

Zapraszamy Państwa do włączenia się do tej ogólnoeuropejskiej akcji. Jeśli macie Państwo spirometr, doświadczenie w wykonywaniu badań i ochotę aby poświęcić swój czas aby wykonać bezpłatnie badania spirometryczne prosimy o dołączenie do akcji poprzez wypełnienie formularza w zakładce DNI SPIROMETRII.  Prosimy także o przestrzeganie Regulaminu Dni Spirometrii 2019 oraz wykonywanie badań zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Wszystkie ośrodki, które zalogują się do dnia 09 września 2019 otrzymają komplet materiałów obsługujących DS.2019 (plakaty, koszulki, balony, materiały edukacyjne).

Wcześnie rozpoznana astma lub POCHP pozwala na normalne życie z chorobą. Późno rozpoznana POCHP skraca życie o 10-15 lat. Nie traćmy czasu – wykonajmy spirometrię.

Zapraszam do wspólnego działania na rzecz pacjentów.

Piotr Dąbrowiecki

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności