Modelowanie leczenia w chorobach o podłożu immunologicznym

Weź udział w badaniu ankietowym i pomóż polskim naukowcom wnieść merytoryczny wkład do projektu 3TR.

Jeśli:

  • Masz 11 lat lub więcej i cierpisz na ciężką astmę,

lub

  • Jesteś rodzicem lub opiekunem osoby z ciężką astmą, która ma 6 lat lub więcej.

Jeśli masz ciężką astmę i jesteś rodzicem lub opiekunem osoby z ciężką astmą, wypełnij ankietę dwa razy, raz za siebie i raz za swoje dziecko lub osobę, którą się opiekujesz.

LINK DO ANKIETY


Inicjatywa 3TR jest partnerstwem publiczno-prywatne powołanym przez Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) w celu identyfikacji mechanizmów molekularnych braku odpowiedzi na leczenie, nawrotów i remisji w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, zapalnym i alergicznym.

To jak dotąd największy projekt w dziedzinie immunologii finansowany przez IMI2. Dostarczy nowych spostrzeżeń i odpowiedzi na pytanie: dlaczego ogromna liczba pacjentów z 7 wymienionymi chorobami nie reaguje na leczenie; astma, POChP, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów.
Chociaż indywidualne objawy i przebiegi wszystkich tych chorób są bardzo różne to istnieją podobieństwa na poziomie molekularnym i wszystkie są kontrolowane przez układ odpornościowy.
Zespół 3TR przeanalizuje i porówna wybrany panel chorób wykorzystując najnowocześniejsze technologie profilowania. Zbada każdą chorobę oddzielnie, ale będzie również szukać wspólnych cech we wszystkich 7 procesach chorobotwórczych. 

Projekt 3TR promuje naukowy, oparty na dowodach dobór terapii. Mamy nadzieję, że projekt 3TR będzie miał wpływ na przebieg leczenia pacjentów w przyszłości. Pomoże ocenić, jakie terapie/leki są najbezpieczniejsze i działają najlepiej.

3TR współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, biologii systemów i bioinformatyki, z ekspertami z firm farmaceutycznych, małych i średnich przedsiębiorstw i przedstawicielami organizacji pacjentów (69 partnerów z 15 krajów europejskich).

Polska jest jednym z krajów współpracujących, dlatego też zwracamy się do Państwa - polskich pacjentów - z prośbą o wypełnienie pierwszej ankiety w projekcie 3TR. Pozyskane w ten sposób odpowiedzi wzbogacą pulę danych zbieranych przez badaczy całego projektu 3TR i ułatwią sprawne i skuteczne przeprowadzenie projektu, co skutkować będzie w przyszłości lepszym, celowanym leczeniem w ww. chorobach. 

 

 

LINK DO ANKIETY

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności