Udział Federacji w projekcie ZONE

Federacja przystąpiła do realizacji drugiej części badań spirometrycznych w szkołach w klasach IV-VII w ramach projektu ZONE.

Projekt ZONE jest realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. GOSPOSTRATEG  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum projektu tworzy pięć instytucji: Lider projektu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ – PiB), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PiB), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Współpraca ze szkołami w wybranych gminach na terenie Polski polega na organizacji i przeprowadzeniu badań spirometrycznych wśród dzieci w klasach IV-VII. Celem zadania uwzględniającego te badania jest uzyskanie danych do:

- analiz epidemiologicznych dla oceny długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz zmiany sezonowej wyników spirometrii w grupie badanej.

Poprzez badania środowiskowe została stworzona mapa zanieczyszczeń w okolicach w których dzieci chodzą do szkoły i przez co najmniej 8-10 godzin oddychają powietrzem o różnym stopniu zanieczyszczenia.  Do badania wybrano 9 miejscowości w Polsce, w których zgodnie  z danymi WIOŚ istnieją duże różnice w zakresie obecności zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi węglowodorami, ozonem, tlenkami azotu i siarki od tych najbardziej zanieczyszczonych do tych gdzie powietrze jest dobrej jakości. Są to Nowy Targ, Zabrze, Skała, Skawina, Mszana Dolna, Opoczno, Ustroń, Warszawa, Gdynia.

Narzędziem do oceny sprawności wentylacyjnej płuc będzie badanie spirometryczne, wykonywane u dzieci po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Dodatkowo rodzice są proszeni o wypełnienie z ewaluowanej ankiety badającej objawy alergii i  astmy oskrzelowej wg. ISAC. Badania odbędą się dwa razy w sezonie letnim maj-czerwiec i sezonie zimowym listopad –grudzień.

Teraz rozpoczęła się 2 tura badań (luty-marzec-kwiecień 2020)  i objęte zostaną nią te same dzieci, które wzięły udział w pierwszej turze.  Wykonawcą badań jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Jest to największe badanie tego typu w Polsce i jedno z największych w Europie.  Badania są wykonywane przez pielęgniarki, lekarzy i studentów medycyny pracujących w badaniach klinicznych. W badaniu wykorzystujemy spirometry AIOCARE firmy Healthup. Wyniki badań pozwolą określić czy i w jakim stopniu oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na stan układu oddechowego badanych dzieci.

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności