Cykl filmów informacyjnych o astmie

W Polsce ponad 4 miliony osób ma objawy astmy, ale tylko niecałe 2 miliony wie o swojej chorobie. Pozostali kaszlą, mają duszności i nie wiedzą, że podstawą ich problemów mogą być alergia i astma alergiczna. Jest też mała, kilkutysięczna grupa chorych z ciężką astmą alergiczną. Stanowią oni jedynie procent społeczności chorych na astmę, ale przebieg ich choroby i bardzo ograniczona jakość życia każą nam, lekarzom, w sposób szczególny się nimi zaopiekować. Astmę ciężką rozpoznajemy u chorych którzy stosują w terapii wysokie dawki sterydów wziewnych wraz z lekami rozszerzającymi oskrzela i/lub lekami antyleukotrienowymi albo sterydy doustne (kilka razy w roku) lub gdy pomimo intensywnego leczenia nie udaje się uzyskać kontroli astmy. W XX wieku podstawą leczenia tych chorych były sterydy doustne – leki przynoszące poprawę, dające nadzieję na normalne życie, ale obarczone dużą liczbą działań niepożądanych. Idealnie byłoby, gdyby można było osiągnąć porównywalny efekt terapeutyczny jak w przypadku sterydów doustnych, ale bez działań niepożądanych. Okazuje się, że marzenia tej grupy chorych mogą się obecnie spełnić. Szyta na miarę, dopasowana do fenotypu choroby terapia przeciwciałami anty-IgE lub anty IL5 przynosi zaskakujące efekty. Chorzy przestają odczuwać zaostrzenia choroby, wracają do pracy i szkoły, zaczynają normalnie żyć. Wraz ze zmniejszeniem objawów poprawia się jakość życia chorych, którzy przedtem spędzali życie w szpitalu, na izbie przyjęć czy też w domu w izolacji od innych ludzi. Jako przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP odbierałem dziesiątki listów i maili od zdesperowanych, szukających pomocy chorych. Teraz jest dla nich swoiste antidotum. Coraz więcej chorych pyta się o możliwość leczenia biologicznego astmy, coraz więcej lekarzy kieruje swoich „ciężkich” astmatyków do ośrodków, gdzie można im pomóc w powrocie do normalności. Jako chory na astmę cieszę się, że z tą chorobą można obecnie normalnie żyć. Jeśli macie Państwo podejrzenie że chorujecie na astmę ciężką poproście swojego lekarza o skierowanie do ośrodka leczenia astmy ciężkiej.

 

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności